Intelektualny potencjał Polski – finansowanie rozwoju i wzmacnianie działalności badawczo-rozwojowej

Autor podsumowania: Małgorzata Kierzek, Starszy Konsultant PwC

Moderator panelu – Michał Dżoga - Intel

IMG_5943               IMG_5920


Dyskusja w ramach panelu koncentrowała się na perspektywach rozwoju działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, a także sposobach finansowania tej działalności, w tym poprzez zaangażowanie państwa w fundusze VC.

Poruszono kwestię, na ile spółki Skarbu Państwa powinny się angażować w spółki corporate venture capital. Dyskusję zdominował pogląd, że przedsiębiorstwa państwowe nie powinny się angażować w takie spółki albo angażować się w taki sposób, aby miały jak najmniejszy wpływ na to, co się dzieje w tych spółkach VC. Zmiana rządu i zmiany w spółkach skarbu państwa nie mogą bowiem determinować zmiany polityki inwestycyjnej. Państwo powinno tworzyć warunki rozwoju dla B+R, usuwać bariery i nie przeszkadzać w tym rozwoju.

Ireneusz Piecuch z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIiT) wskazał, iż wartością dodaną byłoby połączenie potencjału innowacyjności nowych przedsiębiorców (zasilanych innym funduszem niż państwowy) z ogromnym kanałem dystrybucji już istniejącym w spółkach Skarbu Państwa np. Poczty Polskiej, Orlenu. Takie mechanizmy powinny być promowane.

Stwierdzono także, iż w Polsce nie ma problemu powstawania dużych centrów B+R i przenoszenia IP zagranicę, ale jest problem braku wytwarzania IP przez polskie firmy. Nie ma w Polsce instrumentów zachęcających duże międzynarodowe firmy do współpracy z polskimi innowacyjnymi przedsiębiorstwami, czy jest problem z wymuszeniem „dojazdu” do tych firm dla małych. Pożądane jest, aby małe firmy wytwarzające innowacje mogłyby uczestniczyć w projektach dużych firm, aby centra B+R spotykały się z lokalną społecznością.

Konieczna jest zmiana myślenia i mentalności Polaków- żebyśmy zobaczyli, co mamy pod własnym dachem- jakie przewagi i potencjał, które są lokalnie w Polsce i to wykorzystywali.

Odnosząc się do tematu kreowania IP w Polsce, Jerzy Wiśniewski z Fujitsu poruszył kwestię konieczności wykorzystania potencjału intelektualnego młodych ludzi w Polsce i wkładu wielkich centrów badawczych w budowanie doświadczenia tej kadry. Wskazał, iż duże centra B+R dają niespotykane możliwości rozwoju dla młodych ludzi i zdobycia doświadczenia w projektach globalnych nieosiągalnego do zdobycia w żadnym start-upie, ani na uczelni. Takie osoby mogą spotkać się z wyzwaniami związanymi z patentami, czystością patentową, wyzwaniami technologicznymi, współpracą z innymi wielkimi potentatami rynkowymi. Część tych osób próbuje własnych sił i sama później zakłada własne start-upy na podstawie własnych doświadczeń, na co wielkie firmy są otwarte. Wielkie centra B+R także pośrednio pomagają państwu poprzez zasilenie podatkami budżetu, z którego później są finansowane inne start-upy. Wielkie centra B+R (takie jak np. Fujitsu) szukają ludzi myślących niestandardowo i pozwala im te pomysły wprowadzać w życie. Jest to dobre dla Polski, bo w rezultacie mamy niesamowicie wykształcone kadry.

Ireneusz Piecuch z PIIiT dodał, iż dzięki temu, że duże centra B+R korporacji są, to młodzi ludzie, którzy lepiej czują się w takich strukturach, mogą realizować się w projektach globalnych – jest to motywacja dla młodych ludzi, żeby wybierać określone kierunki. Według niego nie trzeba przekonywać młodych ludzi- oni są przekonani i wiedzą, że jak pójdą na określone kierunki to będą mieli pracę.

W niektórych branżach w Polsce jest bardzo duży deficyt zatrudnienia (np. na rynku ICT). Inicjatywy próbujące dokształcać ludzi w kierunku inżynierskim są niezwykle pożądane.

Odnosząc się do tematu wsparcia państwa dla start-upów, Bartosz Sokoliński z ARP wskazał sektory wspierane przez ARP- gaming, automatyka-robotyka i technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria medyczna i design przemysłowy- dodał. Tłumaczył, iż ARP zmniejsza ryzyko inwestycyjne za pomocą wiedzy i posiadanie własnych zespołów inżynieryjnych, które potrafią dane projekty ocenić. To ma swoje wady, bo czasem jak się czegoś nie zna, łatwiej w coś zainwestować i coś wychodzi- dodał. ARP aktywnie działa na rzecz współpracy dużych firm z małymi poprzez organizację sesji pitchingowych, podczas których podmioty z sektora MŚP prezentują swoje innowacyjne rozwiązania technologiczne, które potencjalnie mogą znaleźć komercyjne zastosowanie poprzez dużych kooperantów (ostatnie takie warsztaty przeprowadzone zostały z udziałem PGNiG Termika).

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję